Showing 1-20 of 44 items.

Ptal se tázající na trest, jenž dopadne

na nevěřící: není nikoho, kdo jej odrazí,

vždyť od Boha, Pána stupňů, přichází!

Stoupají k němu po nich andělé i duch v den, jehož délka let padesát tisíc měří.

Neochvějný buď a pěkně jen vytrvej!

Nevěřící daleko vidí ten den,

zatímco my nablízku jej vidíme.

V ten den nebe bude roztavené mosazi podobné

a hory budou jak vločky vlny barevné

a nebude se ptát přítel vřelý na přítele,

ačkoliv budou na dohled. Hříšník zatouží se vykoupit z trestu dne onoho syny vlastními,

i bratrem svým a družkou svou

a klanem vlastním, jenž mu je ochranou,

ba všemi, kdož na zemi jsou, aby se to stalo jeho záchranou.

Však pozor! Toto věru je oheň šlehající,

kůži na lebce spalující,

jenž svolává toho, kdo zády se otočil a odvrátil

a majetek shromažďoval a nakupil.

Člověk byl věru stvořen vrtkavý:

když dotkne se ho neštěstí, je ustrašený,