Showing 1-20 of 44 items.

Neko je zatražio da se kazna izvrši

nad nevjernicima – niko ne može spriječiti

da to Allah, Gospodar nebesa, ne učini,

k Njemu se penju meleki i Džibril u danu koji pedeset hiljada godina traje,

zato ti budi strpljiv ne jadikujući.

Oni misle da se dogoditi neće,

a Mi znamo da sigurno hoće,

onoga Dana kada nebo bude kao talog od zejtina,

a brda kao vuna šarena,

kada bližnji neće bližnjega ništa pitati,

iako će jedni druge vidjeti. Nevjernik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim,

i ženom svojom, i bratom svojim,

i porodicom svojom koja ga štiti,

i svima ostalima na Zemlji – samo da se izbavi.

Nikada! Ona će buktinja sāmā biti

koja će udove čupati,

zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao

i zgrtao i skrivao.

Čovjek je, uistinu, stvoren malodušan:

kada ga nevolja snađe – brižan je,