Showing 1-20 of 21 items.

ขอสาบานด้วยเวลากลางคืน เมื่อมันปกคลุม

และด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง

และด้วยผู้ที่ทรงบังเกิดเพศชาย และเพศหญิง

แท้จริงการงานของพวกเจ้านั้นย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอน

ส่วนผู้ที่บริจาคและยำเกรง (อัลลอฮฺ)

และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี

เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย

และส่วนผู้ที่ตระหนี่ และถือว่ามีพอเพียงแล้ว

และปฏิเสธสิ่งที่ดีงาม

เราก็จะให้เขาได้รับความลำบากอย่างง่ายดาย

และทรัพย์สมบัติของเขาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่เขาได้ เมื่อเขาตกไปในเหวนรก

แท้จริงหน้าที่ของเรานั้นคือให้การชี้แนะทาง

และแท้จริงปรโลกและโลกนี้เป็นของเรา

ดังนั้นข้าขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟที่ลุกโซน

ไม่มีผู้ใดจะเข้าไปในเผาไหม้ในมัน นอกจากคนเลวทรามที่สุด

คือผู้ที่ปฏิเสธและผินหลังให้

และส่วนผู้ที่ยำเกรงยิ่งนั้นจะถูกปลีกตัวให้ห่างไกลจากมัน

ซึ่งเขาบริจาคทรัพย์สินของเขาเพื่อขัดเกลาตนเอง

และที่เขานั้นไม่มีบุญคุณแก่ผู้ใดที่บุญคุณนั้นจะถูกตอบแทน

นอกจากว่าเพื่อแสวงความโปรดปรานจากพระเจ้าของเขาผู้ทรงสูงส่งเท่านั้น