Showing 1-20 of 21 items.

VID NATTEN, när den höljer [jorden]

och vid dagen, när den träder fram i klarhet!

Vid Den som har skapat man och kvinna!

[Alla] strävar ni mot olika [mål]!

För den som villigt ger [av sina ägodelar] och fruktar Gud

och som tror på det högsta goda,

skall Vi göra det lätt [att följa religionens bud].

Men den som håller hårt om penningpåsen och som [därför att han är rik] tror sig vara fri från allt beroende

och som förnekar det högsta goda,

[för honom] skall Vi göra det tungt och svårt. -

Och vilken glädje har han av sin rikedom, när han störtar i fördärvet?

VÄGLEDNINGEN ankommer helt visst på Oss;

och Oss tillhör det kommande [livet] såväl som ert första [liv i denna värld].

Jag varnar er därför för en Eld som flammar högt,

där bara den uslaste skall brinna,

den som ropar"Lögn!" och vänder sanningen ryggen.

Men den gudfruktige skall föras långt bort från denna [Eld] -

han som ger [av sina ägodelar] för att rena [sin själ],

inte för att betala tillbaka tidigare mottagna förmåner

men av kärlek till sin Herre, den Högste.