Showing 1-20 of 21 items.

Na noc, kiedy okrywa ciemnością!

Na dzień, kiedy jaśnieje blaskiem!

Na Tego, który stworzył mężczyznę i kobietę!

Zaprawdę, wysiłki wasze są różnorodne!

Ale ten, kto daje i jest bogobojny,

I uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą

- temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.

A ten, kto skąpi i szuka bogactwa,

I za kłamstwo uważa nagrodę najpiękniejszą

- na tego My sprowadzimy nieszczęście.

Na nic mu się zda jego majątek, kiedy się sam zaprzepaści.

Zaprawdę, na Nas spoczywa kierowanie na drogę prostą!

I, zaprawdę, do Nas należy życie ostateczne i pierwsze!

Przeto ostrzegam was przed ogniem, który płonie!

Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy;

Ten, który zaprzeczał i odwracał się.

Lecz zostanie odsunięty od niego bogobojny,

Który daje swój majątek, by się oczyścić.

On nie wyświadcza nikomu dobrodziejstwa, po to by otrzymać nagrodę,

Lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego Pana - Najwyższego!