Showing 1-20 of 21 items.

Při noci, když temnem zahaluje,

při dni, když v slávě se objevuje,

při tom, jenž stvořil mužské i ženské pohlaví,

rozdílné je věru vaše snažení!

Co týče se toho, jenž rozdával a Boha se bál

a za pravdivou nejkrásnější odměnu pokládal,

tomu usnadníme přístup ke snadnému.

Však co se týče toho, kdo lakotil a za soběstačného se vydával

a nejkrásnější odměnu za lež pokládal,

tomu ulehčíme přístup do nesnází,

a co pomůže mu jmění jeho, až dořítí se do své zkázy?

Nám věru přísluší správné vedení,

Vždyť Nám patří život první i poslední!

Já varuji vás před ohněm jasně šlehajícím,

v němž hořet bude jen ten nejbídnější,

jenž za lež to pokládal a zády se obracel.

Však vzdálen bude od něho bohabojný,

jenž ze jmění svého dával,aby čistým se stal,

a dobrodiní neprokazoval jen proto, aby byl odměněn,

leč jen z touhy po tváři Pána svého nejvyššího to konal.