Showing 1-3 of 3 items.

แท้จริงเราได้ประทานอัลเกาซัรแก่เจ้าแล้ว

ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี

แท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาด