Showing 1-3 of 3 items.

Annagaa ku Sinnay Nabiyow Waadi Janno (iyo khary badan).

Ee tuko Eebaha dartiis, waxna u gawrac.

Ruuxii ku necebna waa mid cidhib beelay.