Showing 1-3 of 3 items.

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!

Zaprawdę, ten, kto ciebie nienawidzi - pozostanie bez potomstwa!