Showing 1-3 of 3 items.

Ne, vërtet, të dhamë ty shumë mira.

Andaj, ti falu dhe prej kurban për hurë të Zotit tënd!

E s’ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.