Showing 1-6 of 6 items.

SÄG:"Ni som förnekar sanningen!

Jag dyrkar inte vad ni dyrkar.

Inte heller dyrkar ni vad jag dyrkar.

Och jag kommer aldrig att dyrka vad ni dyrkar,

och ni kommer heller aldrig att dyrka vad jag dyrkar.

Ni har er tro - och jag har min tro!"