Showing 1-6 of 6 items.

Waxaad dhahdaa, Gaalooy.

Ma caabudayo waxaad caabudaysaan.

Idinna ma caabudaysaan Eebahaan caabudi.

Mana caabudin waxaad caabuddeen,

Idinkuna (hadda) ma caabudaysaan Eebahaan caabudi.

Idinkana Diintiina yaad leedihiin, Anna Diintaydaan leeyahay.