Showing 1-6 of 6 items.

Zeg: O ongeloovigen!

Ik zal niet aanbidden wat gij aanbidt,

Noch zult gij aanbidden wat ik aanbid.

Ik aanbid geenzins wat gij aanbidt.

Gij aanbidt niet wat ik aanbid.

Gij hebt uw Godsdienst, en ik heb mijn godsdienst.