Showing 1-6 of 6 items.

Rci:"Nevěřící!

Já nebudu uctívat to, co vy uctíváte,

a vy nejste ctitelé toho, co já uctívám,

a já nejsem ctitelem toho, co vy jste uctívali,

a vy neuctíváte to, co já uctívám.

Vy máte své náboženství a já své náboženství mám."