Showing 1-11 of 11 items.

Głosi chwałę Boga to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi - Króla, Przenajświętszego, Potężnego, Mądrego!

To On posłał do ludzi prostych Posłańca wywodzącego się spośród nich, który głosi im Jego znaki, oczyszcza ich i uczy ich Księgi i mądrości; . oni bowiem byli przedtem w błędzie oczywistym.

I do innych spośród nich, którzy się jeszcze do nich nie przyłączyli. On jest Potężny, Mądry!

To jest łaska Boga! On ją daje temu, komu chce. On jest władcą łaski ogromnej.

Ci, którym dano nieść Torę - a oni jej nie ponieśli - są podobni do osła, który niesie księgi. Jakże zły jest przykład tych ludzi, którzy za kłamstwo uznali znaki Boga! A Bóg nie prowadzi drogą prostą ludzi niesprawiedliwych!

Powiedz:"O wy, którzy wyznajecie judaizm! Jeśli twierdzicie, że jesteście bliscy Bogu, z wyłączeniem innych ludzi, to życzcie sobie śmierci, jeśli jesteście prawdomówni!"

Lecz oni nigdy nie będą jej sobie życzyli z powodu tego, co przygotowały pierwej ich ręce. Bóg zna dobrze ludzi niesprawiedliwych.

Powiedz:"Zaprawdę, śmierć, od której uciekacie, z pewnością was spotka! Potem zostaniecie sprowadzeni do Tego, który zna, co skryte i jawne. On obwieści wam to, co czyniliście."

O wy, którzy wierzycie! Kiedy zostanie ogłoszone wezwanie do modlitwy - w Dniu Zgromadzenia śpieszcie gorliwie wspominać Boga i pozostawcie wszelki handel! To będzie dla was lepsze, o, gdybyście mogli to wiedzieć!

A kiedy modlitwa zostanie zakończona, to rozejdźcie się po kraju i poszukujcie łaski Boga, i często wspominajcie Boga! Być może, będziecie szczęśliwi!

Lecz kiedy oni dojrzą jakiś handel lub zabawę, to śpieszą na oślep ku nim i pozostawiają ciebie stojącego. Powiedz:"To, co jest u Boga, jest lepsze od zabawy i handlu! Bóg jest najlepszy z tych, którzy dają zaopatrzenie!"