Showing 1-20 of 28 items.

Mów:"Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,

Który prowadzi ku prawości; więc uwierzyliśmy w niego i nie będziemy dodawać nikogo za współtowarzysza naszemu Panu.

On - niech będzie wywyższony majestat naszego Pana! - nie przybrał sobie ani towarzyszki, ani dziecka.

Głupiec spośród nas mówił przeciwko Bogu obraźliwe kłamstwo,

A sądziliśmy, że ani ludzie, ani dżiny nie będą mówić przeciwko Bogu kłamstwa.

I mężczyźni spośród rodzaju ludzkiego szukali opieki u mężczyzn spośród dżinów, a ci jeszcze powiększyli ich szaleństwo.

Oni myśleli, jak i wy myślicie, że Bóg nie wskrzesi nikogo.

A my dotknęliśmy nieba i znaleźliśmy je wypełnione strażami i płomieniami ognia.

Usiedliśmy tam na miejscach do siedzenia, aby słuchać; lecz ten, kto się przysłuchuje teraz, znajduje płomień w zasadzce.

I my nie wiemy, czy chciano zła dla tych na ziemi, czy też chciał dla nich Pan drogi prawości.

Są wśród nas sprawiedliwi i są wśród nas tacy, którzy są niżej tego; poszliśmy różnymi drogami.

I myśleliśmy, że nie potrafimy nigdy uczynić Boga bezsilnym na ziemi; i nie potrafimy nigdy uczynić Go bezsilnym, uciekając.

Kiedy posłyszeliśmy o drodze prostej, uwierzyliśmy w Niego; a kto uwierzy w swego Pana, nie obawia się ani obrazy, ani ucisku.

Są wśród nas poddani całkowicie Bogu i są wśród nas zbuntowani. A ten, kto się poddał całkowicie - wybrał sobie drogę prawości;

Zaś ci zbuntowani - są drewnem dla Gehenny."

A jeśliby oni utrzymali się prosto na drodze, to napoilibyśmy ich wodą obfitą,

Aby ich przez to doświadczyć. A kto odsuwa się od wspomnienia swego Pana, tego poprowadzi On do cierpienia ciągle wzrastającego.

Miejsca oddawania czci są tylko dla Boga. Nie wzywajcie więc nikogo wraz z Bogiem!

I kiedy podniósł się sługa Boga, modląc się do Niego, to oni zebrali się tłumnie wokół niego, omal go nie dusząc.

Mów:"Ja wzywam tylko swego Pana i nie dodaję Mu nikogo za współtowarzysza."