Showing 1-20 of 28 items.

Reci:"Meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo:"Mi smo, doista, Kur"an, koji izaziva divljenje, slušali,

koji na Pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati,

a On nije – neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg! – uzeo Sebi ni drúge ni djeteta;

jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio,

a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore;

i bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali;

i oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti;

i mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno;

i sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj, ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba naići;

i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo ili im Gospodar njihov želi dobro;

a među nama ima i dobrih i onih koji to nisu, ima nas vrsta različitih;

i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći i da od Njega ne možemo pobjeći;

i mi smo, čim smo Kur"an čuli, u nj povjerovali; a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati;

i ima nas muslimana, a ima nas zalutalih; oni koji islam prihvate Pravi put su izabrali,

a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti.""

A da se Pravog puta drže, Mi bismo ih vodom obilnom pojili,

da bismo ih time na kušnju stavili; a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja On će patnju tešku uvesti.

Džamije su Allaha radi, i ne molite se, pored Allaha, nikome!

A kad je Allahov rob ustao da Mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali.

Reci:"Ja se samo Gospodaru svome klanjam, i nikoga Njemu ravnim ne smatram."