Showing 1-20 of 37 items.

Ha. Mim.

Objawienie Księgi pochodzi od Boga, Potężnego, Mądrego!

Zaprawdę, w niebiosach i na ziemi są znaki dla wierzących!

W stworzeniu was samych i w mnogości wszelkich zwierząt - są znaki dla ludzi, którzy są przekonani;

I w zmiennym następstwie nocy i dnia, i w tym darze, jaki Bóg zsyła z nieba dla ożywienia ziemi, po jej śmierci, i w zmianie kierunku wiatrów - są znaki dla ludzi rozumnych.

Takie są znaki Boga, które My tobie recytujemy w całej prawdzie. W jakie więc opowiadanie, jeśli nie o Bogu i Jego znakach, oni uwierzą?

Biada każdemu kłamcy, grzesznikowi!

On słucha znaków Boga, które mu są recytowane, a potem trwa w uporze, wbijając się w dumę, jak gdyby ich wcale nie słyszał. Obwieść mu więc karę bolesną!

A kiedy on pozna niektóre Nasze znaki, to bierze je sobie za przedmiot szyderstwa. Dla takich będzie kara poniżająca.

Za nimi będzie Gehenna. I nie pomoże im nic to, co zyskali; ani też opiekunowie, których wzięli sobie poza Bogiem. Dla nich kara będzie straszna.

To jest droga prosta! A dla tych, którzy odrzucili znaki swego Pana - kara gniewu będzie bolesna.

Bóg jest Tym, który poddał wam morze, aby płynął po nim statek, na Jego rozkaz, i abyście poszukiwali pilnie Jego łaski. Być może, będziecie wdzięczni!

On poddał wam to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi - wszystko pochodzi od Niego. Zaprawdę, w tym są znaki dla ludzi, którzy się zastanawiają!

Powiedz tym, którzy uwierzyli, aby przebaczali tym, którzy nie mają nadziei na Dni Boga; niechaj On wynagrodzi ludzi za to, czego dokonali.

Kto czyni dobre dzieło, czyni je dla swojej duszy; a kto czyni zło, czyni przeciwko niej . Potem zostaniecie sprowadzeni do waszego Pana.

Daliśmy synom Izraela Księgę, mądrość i proroctwo. Zaopatrzyliśmy ich we wspaniałe rzeczy i wynieśliśmy ich ponad światy.

Daliśmy im jasne przykazania, lecz gdy przyszła do nich wiedza, oni się poróżnili z powodu wzajemnej zawiści. Zaprawdę, twój Pan rozstrzygnie w Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni się różnili.

Potem umieściliśmy ciebie na otwartej drodze rozkazu. Idź więc po niej, lecz nie idź za namiętnościami tych; którzy nie wiedzą.

Zaprawdę, oni ci nie pomogą wcale przed Bogiem. Zaprawdę, ludzie niesprawiedliwi będą opiekunami jedni drugich, podczas gdy Bóg jest opiekunem bogobojnych.

To są oczywiste wskazówki dla ludzi i droga prosta, i miłosierdzie dla ludzi, którzy są przekonani.