Showing 1-20 of 37 items.

Ylistetty, kunnian Jumala!

Kirjoituksen on ilmoittanut Jumala, mahtava, viisas.

Totisesti on taivaassa ja maan päällä merkkejä uskoville.

Teidän oma luomisenne ja eläimet, joita Hän levittää ympäri maata, ovat tunnusmerkkejä ihmisille, joilla on varmuus.

Yön ja päivän vaihtelu, sade, jonka Jumala lähettää pilvistä ja jolla Hän virvoittaa kuihtuneen maan, sekä tuulten vaihtelut ovat tunnusmerkkejä ihmisille, joilla on ymmärrystä.

Nämä ovat Jumalan tunnusmerkkejä, jotka Me ilmoitamme sinulle totuudessa, mutta mihin sanomaan uskoisivat he Jumalan ja Hänen ilmoitustensa jälkeen?

Voi kaikkia syntisiä valehtelijoita,

jotka kuulevat Jumalan ilmoitukset lausuttavan itselleen, mutta sitten ylpeydessään paatuvat eivätkä ole niitä kuulevinaan! Julista siis heille sanoma tuskallisesta rangaistuksesta!

Ja kun he saavat kuulla jonkin ilmoituksistamme, tekevät he siitä pilkkaa; nämä tulevat saamaan häpeällisen rangaistuksen.

Heidän edessään on helvetti, ja siellä heitä ei lainkaan hyödytä se, mitä he ovat itselleen hankkineet, eivätkä ne, joita he Jumalan sijaan ottivat suojelijoikseen. Heitä odottaa hirveä rangaistus.

Tämä on oikea johdatus, ja niillä, jotka kieltävät Herransa ilmoitukset, on oleva tuskallinen rangaistus.

Jumala saattoi meren palvelemaan teitä, niin että alukset purjehtivat sitä myöten Hänen käskynsä mukaan, jotta te etsisitte Hänen armoaan ja antaisitte Hänelle kiitoksen.

Hän on myös tehnyt alamaiseksenne kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä: totisesti on tässä tunnusmerkkejä ihmisille jotka ajattelevat.

Sano uskoville, että he antaisivat anteeksi niille, jotka eivät pelkää Jumalan päivää, jolloin Hän palkitsee ihmiset heidän ansioittensa mukaan.

Jos joku tekee hyvää, koituu se hänen oman sielunsa parhaaksi, ja jos joku tekee pahaa, tulee siitä hänelle itselleen vahinkoa; sitten saatetaan teidät takaisin Herranne tykö.

Totisesti annoimme Israelin lapsille Pyhän Kirjan, viisauden ja profeetankutsumuksen, jakelimme heille hyvyyttä ja asetimme heidät muiden kansojen edelle.

Me annoimme heille myös selvät todistukset, ja he olivat erimielisiä ja toisille kateellisia vasta päästyään osallisiksi tiedosta; totisesti Herrasi on tuomitseva heidät ylösnousemuksen päivänä siitä, mistä he kiistelivät.

Sitten annoimme sinun seurata määrättyä suuntaa; noudata siis sitä äläkä niiden alhaisia toiveita, jotka ovat tietoa vailla!

Totisesti he eivät hyödytä sinua vähintäkään Jumalan edessä; jumalattomat ovat toistensa ystäviä, mutta Jumala on niiden ystävä, jotka karttavat pahaa.

Nämä ovat selviä todisteita ihmisille, opastus ja armo niille, joilla on varmuus.