Showing 1-8 of 8 items.

เรามิได้เปิดหัวอกของเจ้าแก่เจ้าดอกหรือ ?

และเราได้ปลดเปลื้องภาระหนักของเจ้าออกจากเจ้าแล้ว

ซึ่งเป็นภาระหนักอึ้งบนหลังของเจ้า

และเราได้ยกย่องให้แก่เจ้าแล้ว ซึ่งการกล่าวถึงเจ้า

ฉะนั้นแท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

แท้จริงหลังจากความยากลำบากก็จะมีความง่าย

ดังนั้นเมื่อเจ้าเสร็จสิ้น (จากงานหนึ่งแล้ว) ก็จงลำบากต่อไป

และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นก็จงมุ่งปรารถนาเถิด