Showing 1-8 of 8 items.

HAR VI inte öppnat ditt bröst

och lyft av bördan

som tyngde din rygg?

Och lagt ditt namn i var mans mun?

På prövningen följer lättnad!

[Ja,] på prövningen följer lättnad!

Stå upp, när du har fullgjort [din uppgift],

och vänd dig med hela ditt hjärta [i bön] till din Herre.