Showing 1-8 of 8 items.

Czyż nie otwarliśmy twojej piersi?

Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia,

Które przytłaczało ci plecy?

Czy nie rozgłosiliśmy twojej sławy?

Obok trudności jest łatwość!

Zaprawdę, obok trudności jest łatwość!

Przeto kiedy masz wolny czas, bądź skupiony

I do twego Pana skieruj twoje pragnienia!