Showing 1-8 of 8 items.

Hebben wij uwe borst niet geopend.

En u van uwen last bevrijd.

Die uwe schouders nederdrukte?

Hebben wij uwen naam niet verheven?

Maar naast den tegenspoed is het geluk.

Waarlijk, naast den tegenspoed is het geluk.

Als gij uwe prediking zult geëindigd hebben, arbeidt dan om God voor zijne gunsten te dienen.

En richt uwe smeekingen tot uwen Heer.