Showing 1-8 of 8 items.

A nuk ta hapëm ne gjoksin tënd?

Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,

E cila shtypte shpinën tënde.

Dhe Ne, ta ngritëm lartë famën tënde?

E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.

Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.

E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).

Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!