Showing 1-20 of 25 items.

เมื่อชั้นฟ้าได้แตกแยกออก

และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมันและมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

และเมื่อแผ่นดินถูให้แผ่กว้าง

และมันได้ปลดเปลื้องสิ่งที่อยู่ในมันออกมา และมันก็ว่างเปล่า

และมันได้เชื่อฟังพระเจ้าของมัน และมันจำต้องกระทำเช่นนั้น

โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงเจ้าต้องพากเพียรไปสู่พระเจ้าของเจ้าอย่างทรหดอดทนแล้วเจ้าจึงจะพบพระองค์

ส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาของเขา

เขาก็จะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายดาย

และเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาด้วยความดีใจ

และส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องหลังของเขา

แล้วเขาก็จะร้องเรียกหาความหายนะ

และเขาจะเข้าไปในเปลวเพลิง

แท้จริงเขา (ในโลกดุนยา) เคยว่าเริงอยู่กับครอบครัวของเขา

แท้จริงเขาคิดว่าเขาจะไม่กลับมา (หาอัลลอฮฺ) อีกเป็นอันขาด

พึงรู้เถิดว่า แท้จริงพระเจ้าของเขาทรงสอดส่องเขาอยู่เสมอ

ข้าขอยืนยันการสาบานด้วยยามตะวันยอแสง

และด้วยกลางคืนที่มันรวมให้ชุมนุมกัน

และด้วยดวงจันทร์เมื่อมันเต็มดวง

แน่นอนพวกเจ้าจะต้องเผชิญกับสภาพหนึ่งหลังจากอีกสภาพหนึ่ง

มีอะไรเกิดขึ้นแก่พวกเขา พวกเขาจึงไม่ศรัทธา