Showing 1-20 of 25 items.

el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

Când pământul va fi netezit,

şi va vărsa lăuntrurile sale, golindu-se,

el îl va asculta pe Domnul său şi va face ceea ce trebuie să facă.

Omule, tu, cel care cauţi către Domnul tău, atunci îl vei întâlni pe El!

Cel care va primi Cartea Sa cu mâna dreaptă,

va fi judecat cu blândeţe

şi se va întoarce bucuros la ai săi.

Cel care va primi Cartea Sa cu spatele,

va fi dat pierzaniei

şi aruncat în Jăratec.

El a fost fericit dimpreună cu ai săi

şi nu s-a gândit niciodată să se întoarcă spre Domnul său,

însă Domnul său l-a văzut întotdeauna.

Nu! Jur, pe amurg,

pe noapte şi pe cea ce învăluie,

pe luna plină,

că veţi fi făcuţi fărâme.

Ce au de nu cred?

De ce nu se prosternează când li se recită Coranul?