Showing 1-20 of 25 items.

Kiedy niebo się rozerwie

I będzie posłuszne swojemu Panu, a tak uczynić należy;

Kiedy ziemia będzie wyrównana

I wyrzuci to, co jest w niej, i stanie się opustoszała,

Będzie posłuszna swojemu Panu, a tak czynić należy;

Wtedy, o człowieku! zwrócisz się do swego Pana całkowicie i spotkasz Go.

I ten, który otrzyma swoją księgę w rękę prawą,

Będzie obliczany rachunkiem lekkim

I zwróci się do swojej rodziny uradowany.

A ten, kto otrzyma księgę spoza swoich pleców,

Będzie wzywał swego unicestwienia,

Kiedy się będzie palił w ogniu.

Był on na łonie swojej rodziny uradowany

I sądził, że już nie powróci.

Wręcz przeciwnie! Zaprawdę, Pan obserwował go doskonale!

O nie! Przysięgam na zmierzch

I na noc, i na to, co ona osłania;

I na księżyc, kiedy jest w pełni!

-będziecie wstępować warstwa po warstwie!

Dlaczego zatem oni nie wierzą?