Showing 1-20 of 25 items.

Apabila langit terbelah,

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh,

dan apabila bumi diratakan,

dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong,

dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh, (pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya).

Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya,

maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah,

dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira.

Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang,

maka dia akan berteriak:"Celakalah aku".

Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

Sesungguhnya dia dahulu (di dunia) bergembira di kalangan kaumnya (yang sama-sama kafir).

Sesungguhnya dia menyangka bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali (kepada Tuhannya).

(Bukan demikian), yang benar, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.

Maka sesungguhnya Aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja,

dan dengan malam dan apa yang diselubunginya,

dan dengan bulan apabila jadi purnama,

sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan),

Mengapa mereka tidak mau beriman?