Showing 1-20 of 25 items.

Až se nebe rozštěpí

a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní,

až se země zarovná

a vyvrhne, co v ní je, a bude prázdná

a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní

Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání

Komu bude kniha jeho dána do pravice,

tomu zúčtováno bude počtem snadným

a on radostně se navrátí k lidem svým.

A ten, jemuž za záda bude kniha jeho dána,

ten volat bude po zničení

a plát bude ve šlehajícím plameni.

Žil věru s rodinou svou v radosti na zemi,

a že k Bohu se nenavrátí, se domníval.

Ba nikoliv! Vždyť Pán jeho jej pozoroval!

Hle,přísahám při soumraku,

při noci a při tom, co zahaluje,

a při měsíci, když vchází do úplňku,

že vskutku stoupat budete stupeň po stupínku!

Co je jim tedy, že nevěří