Showing 1-20 of 25 items.

Kada se nebo rascijepi

i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –

i kada se Zemlja rastegne,

i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,

i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti –

ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data

lahko će račun položiti

i svojima će se radostan vratiti;

a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data

propast će prizivati

i u ognju će gorjeti,

jer je sa čeljadi svojom radostan bio

i mislio da se nikada neće vratiti –

a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!

I kunem se rumenilom večernjim,

i noći, i onim što ona tamom obavije,

i Mjesecom punim,

vi ćete, sigurno, na sve teže i teže prilike nailaziti!

Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,