Showing 1-20 of 25 items.

Kur të pëlcet qielli.

T’i bindet urdhërit të Zotit të vet, ashtu si takoi.

Dhe kur toka të shtrihet në gjerësinë e saj.

E të nxjerr çka ka brenda e të çlirohet,

Dhe t’i bindet Zotit të saj, ashtu si takoi.

O ti njeri, vërtet ti përpiqesh me një përpjekje të madhe që çon te Zoti yt, e atë (përpjekje) do ta gjesh.

E përsa i përket atij që libri i vet i jepet nga e djathta,

Ai do të llogaritet me një llogari të lehtë,

Do të kthehet te familja e vet i gëzuar.

E përsa i përket atij që libri i vet i jepet pas shpinës,

Ai do t’i ndjellë vetes shkatërrim,

Dhe do të hyjë në zjarr të ndezur fort.

Ai ka qenë i gëzuar në familjen e vet,

Dhe ka menduar se nuk ka për t’u kthyer.

Po, se, vërtet Zoti i tij gjithnjë e ka parë atë.

Betohem në kuqërrimin e horizontit pas perëndimit,

Dhe në natën dhe çka ajo tubon,

Dhe në hënën kur ajo është e plotë.

Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.

E, çka kanë ata që nuk besojnë?