Showing 21-25 of 25 items.

Dan (apakah pula alasannya) apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud?

(Tidak ada satu alasan pun) bahkan orang-orang yang kafir, semata-mata mendustakannya;

Sedang Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dalam hati.

Maka khabarkanlah kepada mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya;

Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus.