Showing 21-25 of 25 items.

i zašto, kada im se Kur"an čita, na tle licem ne padaju?!

već, nevjernici, poriču,

a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,

zato im navijesti patnju neizdržljivu!

Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.