Showing 1-20 of 31 items.

EN OÄNDLIG tid förflöt före människans ankomst, [en tid] då hon var något helt okänt.

För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.

Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

För dem som väljer förnekelsens väg har Vi kedjor och järn och en flammande eld i beredskap.

Men de gudfruktiga skall tömma en bägare [vin] spetsat med kamfer

[från] en källa där Guds tjänare släcker törsten och vars flöde aldrig sinar.

[Det är] de som står fast vid sina löften och som bävar för den Dag då skräcken skall överskugga allt,

de som ger den fattige, den faderlöse och fången att äta - oavsett deras eget behov och det pris de sätter på [födan] -

[och säger:]"Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi väntar ingen gengåva och inget tack från er;

vi fruktar vad vår Herre [har i beredskap för oss] en olycksdiger Dag!"

Den Dagen skall Gud skydda dem mot allt ont och skänka dem kraft och glädje,

och belöna med en [evigt grönskande] lustgård och [dräkter av] silke för deras tålamod och uthållighet.

I denna [lustgård] skall de vila på divaner, stödda [på mjuka kuddar], och där skall de varken utsättas för solens [hetta] eller för köld;

skuggorna skall luta sig över dem och [fruktträden] tjänstvilligt bjuda ut sin frukt.

Och fat av silver skall bäras omkring och bägare, genomskinliga som kristall -

som [om de hade varit] av kristall [fastän de är] av silver; och de bestämmer [själva] hur mycket [som skall sättas för dem].

Och [i lustgården] skall de bjudas en dryck spetsad med ingefära

från en källa vars namn är Salsabeel.

Och de skall betjänas av evigt unga gossar, som du skulle kunna tro vara kringströdda pärlor;

och vart du än vänder dig, ser du överallt glädje och överdådig prakt.