Showing 1-20 of 31 items.

Czy nie przeszedł nad człowiekiem pełen czas, kiedy on nie był rzeczą wspomnianą?

Zaprawdę, stworzyliśmy człowieka z kropli spermy, mieszaniny, aby go doświadczyć. I uczyniliśmy go słyszącym, widzącym.

Zaprawdę, poprowadziliśmy go prostą drogą - czy był on wdzięcznym czy niewdzięcznym.

Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.

Zaprawdę, ludzie sprawiedliwi będą pili z pucharu, pełnego mieszaniny z kamforą

- źródła, u którego pić będą sługi Boga, powodującego, iż będzie ono tryskało obficie.

Oni wypełniali ślubowanie i obawiali się Dnia, którego zło rozprzestrzeni się szeroko.

Oni dawali pożywienie - z miłości do Niego - biednemu, sierocie i niewolnikowi.

"Karmimy was tylko dla oblicza Boga i nie chcemy od was ani nagrody, ani wdzięczności.

Zaprawdę, obawiamy się ze strony naszego Pana Dnia mrocznego, nieszczęsnego."

I Bóg ustrzegł ich od zła tego Dnia, i dał im spotkać jasność i radość.

I wynagrodził ich za to, że byli cierpliwi - Ogrodem i jedwabiem.

Będą oni tam przebywać wyciągnięci wygodnie na sofach; nie będą tam widzieć słońca ani zimna.

Blisko nad nimi będą ich cienie i pochylą się do nich nisko grona owoców.

I będą krążyć pośród nich naczynia ze srebra i puchary z kryształu;

- Z kryształu i srebra dokładnie wymierzonego.

Napoją ich tam z pucharu napojem z domieszką imbiru;

Ze źródła zwanego Salsabil, które się tam znajduje.

I będą krążyć pośród nich młodzieńcy nieśmiertelni; kiedy ich zobaczysz, uznasz ich za rozsypane perły.

A kiedy popatrzysz, zobaczysz tam szczęśliwość i wielkie królestwo.