Showing 1-20 of 31 items.

Zdaž uběhla nad člověkem chvíle času, kdy nebyl věcí pojmenovanou?

Věru jsme člověka stvořili z kapky semene, ze směsí, zkoušejíce jej. A slyšícím a vidoucím jsme jej učinili

a na správnou cestu - ať vděčný je, či nevděčný - jsme jej uvedli.

Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,

zatímco zbožní popíjet z poháru budou, v němž kafr je přimísen,

z pramene, z něhož služebníci Boží pijí jen, a v hojnosti tryskajícím ven.

A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se rozletí široce,

a krmili jídlem přes lásku svou k němu chuďasa, sirotka i zajatce.

"My krmíme vás z lásky k Bohu a nechceme od vás ani odměny, ani díku velkého,

my obáváme se od Pána svého dne mračného, pohrom plného."

Avšak Bůh je ochránil přede zlem dne toho a zahrnul je jasem a radostí

a odměnil je za to, co vytrpěli, zahradou rajskou a oděvy z hedvábí;

tam na poduškách odpočívat budou a nespatří tam ani slunce žár, ani mráz spalující

a blízko nad nimi budou stromů stíny a nízko budou se sklánět plody visící

a mezi nimi kolovat budou nádoby stříbrné a poháry křišťálové

z křišťálu stříbrného, mírou vhodnou naplněné.

Napájeni budou z číší, v nichž zázvor je přimíchán,

z pramene rajského, jenž Salsabíl je nazýván.

Mezi nimi obcházet budou chlapci mládí věčného; při pohledu na ně bys myslil, že jsou to perly rozsypané.

A když tam pohlédneš, uzříš slasti rozličné a panství rozlehlé.