Showing 1-20 of 31 items.

Vërtetë ka kaluar një periudhë kohore, që njeriu nuk ekzistonnte fare si një diçka i përmendur.

Ne e krijuam prej një uji të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë.

Ne e udhëzuam atë në rrugën të drejtë, e ai do të jetë: mirënjohës ose përbuzës.

Ne për jobesimtërët kemi përgatitur zinxhirë, pranga e zjarr.

S’ka dyshim se të devotshmit do të pijnë nga gota që përziejra brenda saj është nga kafuri (aromatik).

Është një burim prej të cilit pijnë robërit e All-llahut dhe e bartin atë ku të duan.

Ata janë që zbatojnë premtimet e tyre dhe i frikësohen një dite dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha.

Ata janë që për hir të Tij u japin ushqim të varvfërve, jetimmëve dhe të zënëve robër.

Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të All-llahut dhe prej jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim.

Ne i frikësohemi (dënimit) Zotit tonë në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është sshumë vështirë.

Po All-llahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh.

Dhe për shkak se ata duran, i shpërbleu me Xhennet dhe me petka mëndafshi.

Aty janë të mbështetur në koltukë dh aty nk shohin as diell (vapë) e as të ftohtë.

Hijet e tyre (të pemëve) janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qaur shumë afër.

Dhe atyre u bëhet shërbim me enë dhe me gota të tejdukshme.

Të tejdukshme nga argjenti që ata (shërbëtorët) i përcaktuan të jenë sa duhet (të mëdha o të vogla).

Dhe u jepet të pijnë aty gota të verës të përzier zenxhebilë (bimë aromatike).

(nga) burimi aty që queht selsebil (i lehtë në të pimë).

Dhe atyre u sillen për shërbim djelmosha që përherë janë të tillë sa që kur t’i kundrosh të duken si margairtarë të dërdhur.

Dhe kur të shikosh sty, sheh begati të mëdha e zotërim (pronë, pauri) të madh.