Showing 1-19 of 19 items.

NÄR HIMLEN rämnar,

och stjärnorna skingras,

och haven svämmar över sina bräddar,

och gravarna störtas över ända -

[då] skall varje själ klart inse vad den har sänt framför sig och [vad den] har skjutit upp.

VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?

[Han] som har skapat dig och format dig [med hänsyn till den uppgift du skall fylla] och gett din natur dess jämvikt;

skapat dig i enlighet med Sin vilja.

Nej, [i er otacksamhet] förnekar ni domen!

Och det finns de som vakar över er,

¤dla skrivare,

som [känner er och] vet vad ni gör.

De gudfruktiga skall helt visst finna salighet

och de som har sjunkit djupt i synd skall förvisso finna helvetets eld;

där skall de brinna på Domens dag

och de skall inte komma undan [straffet].

Och vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder

Ja, vad kan låta dig förstå vad Domens dag betyder?

Det är den Dag då ingen människa kan hjälpa en annan; den Dag då [det blir uppenbart att] all makt och all myndighet tillhör Gud.