Showing 1-19 of 19 items.

Kiedy niebo rozdzieli się

I kiedy gwiazdy zostaną rozproszone;

Kiedy morza się wzburzą

I kiedy groby zostaną wywrócone,

Wtedy każda dusza się dowie, co sobie przygotowała i co zaniedbała.

O człowieku ! Cóż ciebie zwiodło względem twego Pana, Szlachetnego?

Tego, który ciebie stworzył i ukształtował cię harmonijnie, i wymierzył proporcjonalnie

- ułożył cię w takiej postaci, w jakiej chciał?

Otóż wręcz przeciwnie! Za kłamstwo uważają Sąd!

Zaprawdę, nad wami są stróże

Szlachetni, którzy zapisują;

Oni wiedzą, co wy czynicie!

Zaprawdę, sprawiedliwi będą w szczęśliwości!

Zaprawdę, grzesznicy będą w ogniu piekielnym!

Oni będą się tam palić w Dniu Sądu

I nie będą mogli oddalić się od niego.

A co ciebie pouczy, co to jest Dzień Sądu?

I jeszcze raz: co ciebie pouczy, co to Dzień Sądu?

Tego Dnia żadna dusza nie będzie w stanie nic pomóc innej duszy. Rozkaz, tego Dnia, będzie należeć do Boga!