Showing 1-19 of 19 items.

Až se nebe rozpukne,

až se hvězdy rozptýlí,

až se moře rozlijí,

až se hroby převrátí,

pak pozná duše každá, co učinila zavčas a co zmeškala.

Člověče, co zmýlilo tě o laskavém Pánu tvém,

jenž stvořil tě,vyrovnal a souměrnost ti dal

a v oné podobě tě složil, již si přál?

Pozor však, vždyť vy nazýváte den soudný výmyslem!

Nad vámi věru strážcové dozírají,

zapisovatelé vznešení,

kteří o činech vašich dobře vědí!

Čistí zajisté ve slastech budou,

zatímco hříšníci do ohně půjdou,

v němž budou hořet v den soudný,

a z něho vzdálit se moci nebudou.

Víš ty vůbec, co je to soudný den?

A znovu: víš ty vůbec, co je to soudný den?

Den, kdy žádná duše nezmůže nic pro duši jinou a kdy rozhodnutí bude patřit Bohu jen!