Showing 1-19 of 19 items.

Kada se nebo rascijepi,

i kada zvijezde popadaju,

i kada se mora jedna u druga uliju,

i kada se grobovi ispreturaju,

svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio.

O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,

koji te je stvorio – pa učinio da si skladan i da si uspravan –

i kakav je htio lik ti dao?

A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,

a nad vama bdiju čuvari,

kod Nas cijenjeni pisari,

koji znaju ono što radite.

Čestiti će, sigurno, u Džennet,

a grješnici, sigurno, u Džehennem,

na Sudnjem danu u njemu će gorjeti

i više iz njega neće izvedeni biti.

A znaš li ti šta je Sudnji dan,

i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?

Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga Dana će vlast jedino Allah imati.