Showing 1-4 of 4 items.

De ki; O Allah bir tektir.

Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varliklar O"na muhtaç, fakat O, hiç bir seye muhtaç degildir

Dogurmadi ve dogurulmadi

O"na bir denk de olmadi.