Showing 1-4 of 4 items.

SÄG:"Han är Gud - En,

Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror.

Han har inte avlat och inte blivit avlad,

och ingen finns som kan liknas vid Honom."