Showing 1-4 of 4 items.

Waxaad dhahdaa (Nabiyow) Eebe waa Kali (wehelna ma leh).

Waana Sayid (deeqtoon).

Eebe wax ma dhalin, isna lama dhalin.

Wax la mid ahna ma jiro.