Showing 1-4 of 4 items.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një!

All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).

As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.

Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.