Showing 1-9 of 9 items.

ILLA SKALL det gå den som försöker finna fel hos [andra] och baktalar dem!

[Och] som samlar pengar på hög och [i stället för att göra gott] ägnar sig åt att räkna dem

i förhoppningen att hans rikedom skall ge honom evigt liv!

Nej [han misstar sig]! Han kommer att kastas i Hutaamah!

Och vad kan låta dig förstå vad ùu amah betyder

[Det är] Guds eld,

som skall blossa upp och tränga in i [syndarnas] hjärtan;

och sluta sig omkring dem

i ändlösa kolonnader av eld!