Showing 1-9 of 9 items.

Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,

Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;

Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!

Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam"Al-Hutamah".

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia"Al-Hutamah" itu?

(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -

Yang naik menjulang ke hati;

Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.

(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.