Showing 1-9 of 9 items.

Běda každému pomlouvači, jenž na cti utrhá,

který bohatství hromadí a stále je počítá,

a že jmění jeho jej učiní nesmrtelným, se domnívá!

Pozor však, vždyť věru bude uvržen do Drtící!

Víš ty vůbec, co je to Drtící?

Boží oheň zažehnutý,

až k srdcím šlehající

a nad nimi se v klenbu pojící

a jak sloupy protažené stojící.