Showing 1-9 of 9 items.

Teško svakom klevetniku-podrugljivcu,

koji blago gomila i prebrojava ga,

i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

A ne valja tako! On će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

A znaš li ti šta je Džehennem?

Vatra Allahova razbuktana,

koja će do srcā dopirati.

Ona će iznad njih biti zatvorena,

plamenim stupovima zasvođena.