Showing 1-9 of 9 items.

(Dalda) qeybət edib (üzdə) tə’nə vuran hər kəsin vay halına!

O kimsə ki, mal yığıb onu dönə-dönə sayar (çoxaldar).

Və elə zənn edər ki, mal-dövləti onu əbədi yaşadacaqdır.

Xeyr! (Heç də onun güman etdiyi kimi deyildir). O mütləq (Cəhənnəmin alt mərtəbələrindən biri olan) Hütəməyə atılacaqdır!

Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Hütəmə nədir?!

O, Allahın yanar odudur.

Elə bir od ki, ürəkləri yandırıb-yaxar.

O, belələrinin (qeybətçilərin və tə’nə vuranların) üzünə qapanıb kilidlənəcəkdir.

Onlar (Cəhənnəmdə) hündür sütunlara bağlanmış olacaqlar!